Usluge

- Preventiva: saveti, nega, ishrana, vakcinacije
- Dijagnostika: laboratorijska ispitivanja, ultrazvučna dijagnostika
- Internistički pregledi
- Hirurške intervencije: primena gasno-inhalacione anestezije
- Ortopedija
- Dermatologija i kompletna dijagnostika
- Stomatologija
: ekstrakcija zuba, ultrazvučno skidanje kamenca
- Reprodukcija: vaginalna citologija, spermogram, veštačko osemenjavanje