O nama

Veterinarska ambulanta "Tomić" je osnovana 1994. godine sa ciljem unapređovanja zdravstvene zaštite malih životinja - kućnih ljubimaca.

Vlasnik ambulante je dr vet. med. M. Tomić, rođen 1964. godine u Beogradu. U radu naše ambulante učestvuje i dr vet. med. Jasmina Jovanović, rođena 1978. godine u Užicu. Mnoge kolege dipl. veterinari su svoje pripravničko iskustvo sticali u našoj ambulanti "Tomić".